Program zajęć

Rozmiar czcionki AAA

 DYSFUNKCJA WZROKU

Program zajęć (90 minut):
- podstawowe informacje o dysfunkcjach wzroku,
- pismo punktowe: nauka podstaw, przykłady czasopism, literatury, testów,
- „biała laska”, przewodnik i poczucie bezpieczeństwa,
- jak pomagać i jak nie pomagać niewidomym,
- oglądanie fragmentu filmu z audiodeskrypcją
 
Prowadzący zajęcia:
Izabela Andruszkiewicz -Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych
Małgorzata Andruszkiewicz - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Tomasz Serówka -Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 
CELIAKIA I DIETA BEZGLUTENOWA
 
Program zajęć (45 minut):
- podstawowe informacje o celiakia i diecie bezglutenowej,
- rozpoznawanie produktów niedozwolonych w diecie,
- degustacja produktów bezglutenowych,
- quiz dotyczący diety bezglutenowej,
- prezentacja organizacji pomagającej dzieciom chorym na celiakię.
 
Prowadzący zajęcia:
Barbara A. Cichańska -TPD Krajowy Komitet Kół Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej
Barbara Cichańska -TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy
 
HEMOFILIA
 
Program zajęć (45 minut):
- film pt. Hemofilia życie toczy się dalej,
- prezentacja „Dlaczego hemofilia nazywana jest chorobą królewską?”,
- podstawowe informacje o hemofilii.
 
Prowadzący zajęcia:
Robert Jurkowski -Koło Terenowe Pomorza i Kujaw Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię
 
 
CUKRZYCA
 
Program zajęć (45 minut):
- podstawowe informacje o cukrzycy,
- mierzenie poziomu cukru we krwi,
- dieta dla chorego na cukrzycę,
- podstawowy sprzęt chorego na cukrzycę,
- insulinoterapia,
- kontrolowany wysiłek fizyczny.
 
Prowadzący zajęcia:
Anna Stefańska -TPD Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Bydgoszczy
Urszula Środzińska -TPD Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Bydgoszczy
 
 
DYSFUNKCJA SŁUCHU
 
Program zajęć (45 minut):
-   podstawowe informacje o dysfunkcji słuchu,
-   przełamywanie istniejących stereotypów na temat osoby z wadą słuchu,
-   podstawy języka migowego, nauka wybranych znaków,
-   prezentacja zasady efektywnej i satysfakcjonującej komunikacji ,
-   nie słyszę , próby odczytania mowy z ust, ćwiczenia ze stoperami,
-   projekcja filmów „Szukam pracy”, ”Wejście do ciszy”.
 
Prowadzący:
Iwona Obremska - Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy
Inga Kanlis-Grygołowicz -Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszcz
Małgorzata Frączek - Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych
 
 
DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU (osoby poruszające się na wózku na skutek urazu rdzenia kręgowego)

Program zajęć (90 minut):
- przyczyny powstania urazu rdzenia kręgowego (URK),
- skutki URK - aspekty medyczne i społeczne,
- możliwości i ograniczenia osób poruszających się na wózku,
- zapoznanie z budową wózka inwalidzkiego,
- techniki asekuracji i pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych,
- dostosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
- sport formą aktywizacji społecznej - prezentacja koszykówki na wózkach.

Prowadzący zajęcia:
Krzysztof Kranz - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - FAR
Bartosz Gralla - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - FAR