Aktywny Samorząd

Rozmiar czcionki AAA

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSG udziela informacji i pośredniczy w ubieganiu się o pomoc materialną oferowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu Aktywny Samorząd dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością.

PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną  oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są również na wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. 052 567 00 59 / 506 219 680
e-mail: niepelnosprawni@byd.pl

https://www.pfron.org.pl/