Projekty

Rozmiar czcionki AAA

Wyższa Szkoła Gospodarki realizuje wiele projektów, w tym działania finansowane ze źródeł zewnętrznych PFRON, czy Unii Europejskiej.

W ramach projektu „Uczelnia dostępna” gwarantujemy kompleksowe wsparcie edukacyjne tyflopedagoga dla studentów z niepełnosprawnością wzroku, surdopedagoga dla studentów z niepełnosprawnością słuchu, konsultanta ds. osób z niepełnosprawnością ruchową dla studentów z niepełnosprawnością ruchową oraz kompleksowe wsparcie psychologiczne dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Podjęliśmy też kolejne kroki dotyczące niwelowania barier architektonicznych, włączania technologii wspierających oraz z zakresu podnoszenia świadomości dotyczącej niepełnosprawności.

Projekt pn. „Projektując słuchaj ludzi” ma na celu podniesienie kompetencji studentów i kadry dydaktycznej naszej Uczelni w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego poprzez:

- modyfikację programów kształcenia, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiająca studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług,

- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr - realizację szkoleń dla kadry dydaktycznej w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego.

Zapraszamy do nas! Jeśli potrzebujesz wsparcia, to prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami (bon@byd.pl).