Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki AAA

Na podstawie art. 204. p. 1-3 oraz art. 205 p. 1-3 ustawy z 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a także na podstawie § 69 p. 1 Statutu WSG w Bydgoszczy Rektor wyraził zgodę na utworzenie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zrzeszenie zostało zarejestrowane pod numerem 1/2009 z datą 23 stycznia 2009 roku.

 

Opiekun ZSN WSG - Mikołaj Piekut  

 

 

Zapraszamy do współpracy w ramach naszego Zrzeszenia!

Kontakt:

e-mail: zsn@byd.pl

https://www.facebook.com/zsnwsg