Sprzęt

Rozmiar czcionki AAA

Zarządzenie Rektora WSG nr

12/2009/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku


w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy


 

§10
 

1. Studenci mogą korzystać ze sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych udostępnianego przez Uczelnię.

2.  Szczegółowe procedury korzystania ze sprzętu określa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.