Systemy FM wspomagające słyszenie

Rozmiar czcionki AAA

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu Pitagoras, Wyższa Szkoła Gospodarki dokonała zakupu urządzeń dla studentów z dysfunkcją słuchu. Zakup urządzeń o wartości 24 000 zł dofinansowany został w 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakupiony sprzęt dla niedosłyszących i niesłyszących studentów Wyższej Szkoły Gospodarki to zestawy systemów bezprzewodowych wspomagających słyszenie z nadajnikiem ZoomLink i odbiornikiem MyLink firmy Phonak.

Urządzenia znajdują się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Studenci zainteresowani korzystaniem ze sprzętu mogą kontaktować się w sprawach jego udostępniania z pracownikami Biura.

Zapraszamy!