Uczelnia Dostępna

Rozmiar czcionki AAA

Wyższa Szkoła Gospodarki jest realizatorem projektu pn. „Kompleksowy program wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Bydgoszczy”, czyli tzw. „Uczelnia Dostępna”.

W ramach projektu gwarantujemy naszym Studentom kompleksowe wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnością wzroku (przez tyflopedagoga), osób z niepełnosprawnością słuchu (przez surdopedagoga), osób z niepełnosprawnością ruchową (przez konsultanta ds. osób z niepełnosprawnością ruchową) oraz kompleksowe wsparcie psychologiczne osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Podjęliśmy też kolejne kroki dotyczące niwelowania barier architektonicznych, włączania technologii wspierających oraz z zakresu podnoszenia świadomości dotyczącej niepełnosprawności.

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY: