Wyróżnienia

Rozmiar czcionki AAA

Działalność  Wyższej Szkoły Gospodarki na rzecz idei wsparcia osób z niepełnosprawnościami została dostrzeżona nie tylko na szczeblu regionalnym i makroregionalnym, ale też ogólnopolskim.  W 2008 r. przyznano Uczelni statuetkę Lodołamacze, w późniejszych latach kilkukrotnie srebrne i brązowe medale, a w 2019 r. Wyższej Szkole Gospodarki przyznano pierwsze miejsce w kategorii INSTYTUCJA w ogólnopolskim konkursie LODOŁAMACZE 2019 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły Konkursu, WSG na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Za działalność na rzecz osób z dysfunkcją wzroku WSG zostało też przyznane ogólnopolskie wyróżnienie Fundacji Szansa dla Niewidomych Idol 2019 w kategorii Uczelnia.

Wyższa Szkoła Gospodarki zajęła również I miejsce w kategorii UCZELNIA województwa kujawsko-pomorskiego 2019 Fundacji Szansa dla niewidomych za realizację wielu działań na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.