Akty prawne

Rozmiar czcionki AAA

Uczelnia, mając na uwadze Konwencję ONZ oraz inne akty prawne dotyczące działalności na rzecz osób niepełnosprawnych stwarza warunki do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością we wszystkich aspektach życia akademickiego.

Uchwała Kolegium Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie studiowania osób niepełnosprawnych (pobierz)

Uchwała Kolegium Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrównywania szans dostępu do edukacji (pobierz)