Druki do pobrania

Rozmiar czcionki AAA

Druki do pobrania:

- ankieta,

- deklaracja przystąpienia do IOS,

- harmonogram IOS,

- wniosek o zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych,

- oświadczenie o wyłącznie osobistym wykorzystaniu nagrań,

- wniosek o wypożyczenie książki,

- wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego,

- wniosek o alternatywne formy zaliczenia.

Wypełnione wnioski muszą być zaopiniowane przez Pełnomocnika Rektora i Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych, a ich zasadność udokumentowana orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym).