„Uczelnia dostępna”

Rozmiar czcionki AAA

Wyższa Szkoła Gospodarki realizuje program „Uczelnia dostępna”. W ramach projektu gwarantujemy kompleksowe wsparcie edukacyjne tyflopedagoga dla studentów z niepełnosprawnością wzroku, surdopedagoga dla studentów z niepełnosprawnością słuchu, konsultanta ds. osób z niepełnosprawnością ruchową dla studentów z niepełnosprawnością ruchową oraz kompleksowe wsparcie psychologiczne dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Podjęliśmy też kolejne kroki dotyczące niwelowania barier architektonicznych, włączania technologii wspierających oraz z zakresu podnoszenia świadomości dotyczącej niepełnosprawności.