Konkurs II

Rozmiar czcionki AAA

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprosiła uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do udziału w konkursie pt: „Fundusze Europejskie szansą dla osób z niepełnosprawnością”.

Organizatorami konkursu było Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSG, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG oraz biuro poselskie posła Tadeusza Zwiefki.

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki.

Polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób pracy pisemnej, pracy graficznej lub filmu, które miały być odpowiedzią na pytanie „Czy Fundusze Europejskie są szansą dla osób z niepełnosprawnością?”.

Celem Konkursu była integracja osób niepełnosprawnych, promowanie ich aktywności edukacyjnej oraz promocja programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020”.

Konkurs został ogłoszony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i został rozstrzygnięty 29 lutego 2014 roku w trzech kategoriach: praca pisemna (opowiadanie, artykuł, esej, wiersz etc.), praca graficzna (fotografia, rysunek, kolaż etc.) oraz film. Praca musiała być zrobiona samodzielnie, w dowolnej technice i nie mogła naruszać praw autorskich osób trzecich.

Nagrodą w konkursie był wyjazd do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki.