Wyniki konkursu

Rozmiar czcionki AAA

Komisja Konkursowa przyznała pierwsze miejsce w konkursie dla Pani Kamili Kacprzak za pracę licencjacką pt. „Relacje między dziećmi pełno i niepełnosprawnymi na przykładzie klas integracyjnych”.

Komisja zdecydowała nie przyznawać drugiego i trzeciego miejsca w konkursie, ale postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia dla Pani Marty Zalewskiej za pracę seminaryjną „Uczestnictwo w turystyce osób niepełnosprawnych” oraz dla Pana Tomasza Witkiewicza za pracę seminaryjną „Sytuacja osób niesłyszących na rynku pracy”.
 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym absolwentom!