„Projektując słuchaj ludzi”

Rozmiar czcionki AAA

Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie „Projektując słuchaj ludzi”. Otaczająca nas przestrzeń oraz usługi powinny być dostosowane do specjalnych potrzeb coraz starszego społeczeństwa, osób z niepełnosprawnościami czy wykluczonych cyfrowo.
Wykłady, warsztaty i zajęcia projektowe z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości pozwolą naszym Studentom zapoznać się z odczuciami osób z ograniczeniami ruchowymi, niepełnosprawnością wzroku czy osoby starszej. Prowadzimy zajęcia w Filii w Inowrocławiu i Ełku na kierunku pedagogika oraz w Bydgoszczy na kierunku budownictwo.
Uczmy się tworzyć środowisko przyjazne nam wszystkim!