Akcja edukacyjna

Rozmiar czcionki AAA

Istotnym problemem, szczególnie widocznym wśród młodzieży szkolnej jest marginalizacja i wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Dlatego ważne jest, aby pokazywać młodym ludziom świat oczyma osoby niepełnosprawnej. W tym celu Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych WSG, Fundacja Gaudeamus i Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG postanowiło wspólnie z partnerami specjalistycznymi realizować w szkołach ponadgimnazjalnych akcję edukacyjną "Masz szczęście, jesteś zdrowy".

Podczas tej akcji uczniowie poznali podstawy języka migowego i pisma brajla. Zobaczyli jak się mierzy poziom cukru we krwi. Nauczyli się rozpoznawać  produkty bezglutenowe. Sprawdzili jak trudno jest osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przemieszczać się po szkole.  Znaleźli odpowiedź na pytanie dlaczego hemofilia nazywana jest "chorobą królewską". Dowiedzieli się również jak pomagać osobom z widocznymi dysfunkcjami.

Zajęcia na lekcjach wychowawczych prowadzone były przez ekspertów z danej dziedziny oraz osoby niepełnosprawne. Koordynatorem akcji był Radosław Cichański.

W 2009 ROKU ZADANIE BYŁO WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY